BIOGRAPHY OF FREDERICK SAXE-COBURG-ALTENBURG IV DUKE SAXE-GOTHA-ALTENBURG 1774-1825

GENERAL

Paternal Family Tree: WETTIN

EVENTS

On 28 Nov 1774 Frederick Saxe-Coburg-Altenburg IV Duke Saxe-Gotha-Altenburg was born to Ernest Saxe-Coburg-Altenburg Duke Saxe-Gotha-Altenburg (29) and Charlotte Saxe-Meiningen at Gotha

On 17 May 1822 Frederick Saxe-Coburg-Altenburg IV Duke Saxe-Gotha-Altenburg (47) succeeded IV Duke Saxe-Gotha-Altenburg

On 11 Feb 1825 Frederick Saxe-Coburg-Altenburg IV Duke Saxe-Gotha-Altenburg (50) died at Gotha

ANCESTRY

Father: Ernest Saxe-Coburg-Altenburg Duke Saxe-Gotha-Altenburg

GrandFather: Frederick Saxe-Coburg-Altenburg III Duke Saxe-Gotha-Altenburg

1G GrandFather: Frederick Saxe-Coburg-Altenburg II Duke Saxe-Gotha-Altenburg

2G GrandFather: Frederick Saxe-Coburg-Altenburg I Duke Saxe-Gotha-Altenburg

3G GrandFather: Ernest "The Pious" Saxe-Gotha I Duke Saxe-Gotha

4G GrandFather: Johann Wettin II Duke Saxe-Weimar

4G GrandMother: Dorothea Maria Anhalt

3G GrandMother: Elisabeth Sophie Saxe-Altenburg

2G GrandMother: Magdalena Sibylle Saxe-Weissenfels

1G GrandMother: Magdalena Augusta Anhalt-Zerbst Anhaltzerbst

GrandMother: Luise Dorothea Saxe-Meiningen

Mother: Charlotte Saxe-Meiningen