BIOGRAPHY OF CHRISTIAN SAXE-GOTHA DUKE SAXE-EISENBURG 1653-1707

GENERAL

Paternal Family Tree: WETTIN

EVENTS

On 05 Jan 1653 Christian Saxe-Gotha Duke Saxe-Eisenburg was born to Ernest "The Pious" Saxe-Gotha I Duke Saxe-Gotha (51) and Elisabeth Sophie Saxe-Altenburg at Gotha

On 28 Apr 1707 Christian Saxe-Gotha Duke Saxe-Eisenburg (54) died

Christian Saxe-Gotha Duke Saxe-Eisenburg was appointed as Duke Saxe-Eisenburg at Eisenburg

ANCESTRY

Father: Ernest "The Pious" Saxe-Gotha I Duke Saxe-Gotha

GrandFather: Johann Wettin II Duke Saxe-Weimar

1G GrandFather: Johann Wilhelm Wettin Duke Saxe-Weimar

1G GrandMother: Dorothea Susanne Palatine

2G GrandFather: Frederick Palatine III Elector Palatine

GrandMother: Dorothea Maria Anhalt

Mother: Elisabeth Sophie Saxe-Altenburg